АБН-ийн СМО төсөл өөрийн үйл ажиллагааны онцлогоо тодорхой илэрхийлсэн .bible домэйн нэр бүхий msv.bible гэдэг вэбсайттай боллоо. Домэйн нэрс өмнө нь .com, .org, .net гэх мэт цөөхөн хувилбартай байсан бол одоо олон төрлийн домэйн нэр бий болж (жишээлбэл .church, .doctor, .ceo), өөрсдийн онцлогоо илэрхийлж чадах болсон нь тун сайшаалтай.

Leave a Reply