СМО төсөл 2016 онд

СМО төслийн баг өнгөрсөн 2016 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Орчуулга: Библийн Хуучин гэрээний дараах номын үндсэн орчуулгыг эх еврей хэлнээс хийж, багаар хэлэлцэж дууслаа: Иэхошүа (24 бүлэг) Захирагчид (21 бүлэг) Эхлэл (50 бүлэг) Гэтлэл (40 бүлэг) Судалгаа шинжилгээний ажил: Төслийн удирдагч 5 сарын 1-28-ны хооронд Европт сургалт, судалгааны аялал хийсэн. Ватиканы номын санд 2 долоо […]

СМО төсөл .bible домэйн нэртэй боллоо

АБН-ийн СМО төсөл өөрийн үйл ажиллагааны онцлогоо тодорхой илэрхийлсэн .bible домэйн нэр бүхий msv.bible гэдэг вэбсайттай боллоо. Домэйн нэрс өмнө нь .com, .org, .net гэх мэт цөөхөн хувилбартай байсан бол одоо олон төрлийн домэйн нэр бий болж (жишээлбэл .church, .doctor, .ceo), өөрсдийн онцлогоо илэрхийлж чадах болсон нь тун сайшаалтай.