СМО төслийн баг өнгөрсөн 2016 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Орчуулга:

Библийн Хуучин гэрээний дараах номын үндсэн орчуулгыг эх еврей хэлнээс хийж, багаар хэлэлцэж дууслаа:

Судалгаа шинжилгээний ажил:

Төслийн удирдагч 5 сарын 1-28-ны хооронд Европт сургалт, судалгааны аялал хийсэн.

Сургалт семинар 

Олон нийтэд хандсан уулзалт, нэвтрүүлэг

Leave a Reply