МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн тухай

Тус орчуулгыг Библийн орчуулгын олон улсын практикт тавигддаг шаардлага (жишээ нь: Библийн эх хэлнээс орчуулах),  жишиг шат дарааллын дагуу хийх учир “Стандарт монгол орчуулга” гэж нэрлэлээ. Энэхүү орчуулга монгол хэл туургатнуудад жишиг сайн орчуулга болно гэж найдаж байна.

Төслийн үндэсний боловсон хүчин орчуулагчиддаа бид Библийн эх еврей,  араам, грек хэл, монгол хэлзүйн, зөв бичгийн дүрэм, эх судлал, орчуулгын онол, Библийн газарзүйн, Библийн компьютер программыг заан сургаж байна.

ТҮНШҮҮД